Persoonsgegevens en gezinssituatie

Deze rekentool is bedoeld om in de meest voorkomende persoonlijke situaties eenvoudig de werking van
het wettelijk erfrecht en het redelijkerwijs te verwachten fiscale voordeel van een testament in beeld te brengen.
Uw bedrijfsnaam kan met de software van Adviestool estate planning ook uw persoonlijke situatie in kaart brengen.